Καθορισμός στόχων - Πηγές

  1. Επί μέρους στόχοι του προγράμματος. Το πρόβλημα εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής. Θέτοντας τους θεματικούς άξονες καθορίζουμε το γενικότερο γνωστικό πεδίο ενασχόλησης. Συνεπώς, αν και η προβληματοκεντρική μάθηση είναι μια ανοιχτή διαδικασία, η όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση των επιμέρους σκοπών και στόχων του προγράμματος θα μας αποτρέψει από το να πελαγοδρομούμε στο χάος της αβεβαιότητας που θα αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Τι είδους γνώσεις, ποιες δεξιότητες και στάσεις αναμένουμε να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της προβληματικής κατάστασης είναι κρίσιμα ερωτήματα προς απάντηση κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του προγράμματος.
  2. Καθορισμός πηγών περιεχομένων. Αν και απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς μαθητών σχετικά με τις πηγές από τις οποίες θα αντλήσουν τα περιεχόμενα, τα οποία θα τους βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, είναι δόκιμο να υπάρχει πρόβλεψη για το βασικό γνωστικό πλαίσιο και την άμεση χορήγηση πηγών όταν βέβαια ζητηθούν ή όταν διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν οι μαθητές από μόνοι τους να αναζητήσουν. Οι πηγές αυτές θα αποτελέσουν ένα γνωστικό πλαίσιο στήριξης που θα τους βοηθήσουν να επιλύσουν το πρόβλημα.
  3. Καθορισμός τελικού προϊόντος. Το θεωρητικό τέλος της όλης διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός τελικού προϊόντος. Αυτό μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο γραπτό προϊόν, μια κατασκευή, ένα σχέδιο ή εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Είναι σημαντική η αποσαφήνιση του τι ακριβώς ζητούμε από τις μαθητικές ομάδες να ολοκληρώσουν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για να μην εκληφθεί η όλη διαδικασία ως ένα ακόμη μάθημα το οποίο ζητεί την απομνημόνευση συγκεκριμένων γνώσεων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε αυθεντικό περιβάλλον μάθησης και κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών.
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στοχασμός

Ένα ζήτημα που μπαίνει και συνήθως προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς σε αμιγώς μαθητοκεντρικά διδακτικά πλαίσια είναι το ερώτημα «Πόσο δομημένη θα είναι η διαδικασία;». Από τη μια ο σαφής καθορισμός των σταδίων, των στόχων και του αποτελέσματος, δίνει την αίσθηση μιας οιωνεί μαθητοκεντρικής διαδικασίας, ενώ οι ανοιχτές διαδικασίες ενέχουν τον κίνδυνο να πελαγοδρομούν οι εμπλεκόμενοι σε μια διαδικασία χωρίς προσανατολισμό και στόχο, γεγονός που μπορεί να αποβεί καταστροφικό.