Παροχή πλαισίου στήριξης

  1. Μεταγνωστικές ερωτήσεις καθοδήγησης. Στα εποικοδομιστικά μαθησιακά πλαίσια είναι σημαντική η παροχή πλαισίων στήριξης, που θα διευκολύνουν και θα καθοδηγούν τους μαθητές κατά τη διάρκεια της επίτευξης των εκπαιδευτικών σκοπών. Οι ερωτήσεις καθοδήγησης βοηθούν τους μαθητές να οδηγηθούν μόνοι τους στην επίλυση του προβλήματος, επαναφέροντάς τους στη σωστή πορεία σε περίπτωση που έχουν “χαθεί” ή μειώνοντας το αίσθημα ανασφάλειας που πιθανόν να βιώσουν. Οι ερωτήσεις αυτές κατευθύνουν τους μαθητές προς τους βασικούς άξονες που θα χρειαστεί να αναζητήσουν, βοηθούν στην τακτοποίηση της σκέψης των μαθητών έτσι ώστε να προσανατολίσουν και να κατευθύνουν τις διαδικασίες σκέψης και κινητοποιούν ή διεγείρουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών προς εναλλακτικές πηγές ή διαδρομές.
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Παραδείγματα μεταγνωστικών ερωτήσεων καθοδήγησης
  • Ποιο είναι το πρόβλημα κατά τη γνώμη σας;
  • Το πρόβλημα είναι κοινό για όλους τους εμπλεκόμενους;
  • Τι πρέπει να γνωρίζετε για να οδηγηθείτε στη λύση του προβλήματας
  • Υπάρχει κάποια άλλη λύση ή κάποια άλλη άποψη;
  • Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση;
  • Τι σκεφτήκατε για να οδηγηθείτε σε αυτό το συμπέρασμα;