Φάση διατύπωσης σεναρίου

Οι Bridges & Hallinger (1995) περιγράφουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου η οποία περνάει από οκτώ φάσεις.

  1. Εισαγωγή-Καθορισμός θεματικών αξόνων. Κατά τη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός διερευνάει και προσπαθεί να διατυπώσει τους τρόπους σύνδεσης των προτέρων γνώσεων των μαθητών με τους γενικούς θεματικούς άξονες ενός πιθανού προβλήματος ή προβληματικής κατάστασης. Διατυπώνονται οι σχέσεις και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την παρακίνηση της περιέργειας των μαθητών. Κατά τη φάση αυτή διασαφηνίζονται το πώς και γιατί οι συγκεκριμένοι θεματικοί άξονες είναι σημαντικοί για την εν γένει μορφωτική διαδικασία των μαθητών σε αυτή την ηλικία και γιατί οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις αποτελούν μορφωτική αξία για την ένταξη στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα.
  2. Διατύπωση του προβλήματος. Το σημείο εκκίνησης ενός προγράμματος προβληματοκεντρικής μάθησης είναι η παρουσίαση του προβλήματος προς τους μαθητές. Ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστεί και θα διατυπωθεί είναι κομβικό σημείο σχετικά με τη στάση των μαθητών απέναντι στην όλη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της επιλογής του προβλήματος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη εάν το πρόβλημα θα έχει κάποια επίδραση στις στάσεις των μαθητών και να είναι αντιπροσωπευτικό των ρόλων και των περιεχομένων που οι μαθητές αντιμετωπίζουν ή που πιθανόν να αντιμετωπίσουν στην καθημερινή τους ζωή. Γίνεται προσπάθεια διατύπωσης σεναρίων που περιλαμβάνουν υπο-προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι μαθητές ή το στενό κοινωνικό τους περιβάλλον και συνεπώς υπάρχει ένα αρχικό απόθεμα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Κατά τη διατύπωση του σεναρίου ακολουθούνται οι παρακάτω προτροπές:
  • Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή, σαφής, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να καταλάβουν το περιεχόμενο μέσα στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα αλλά και τι ακριβώς ζητείται από αυτούς/ές να πράξουν.
  • Δώστε χαρακτηρισμούς σε πρόσωπα και γεγονότα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σενάριο το οποίο θα προκαλέσει το ενδιαφέρων των μαθητών και συνεπώς δημιουργούμε ένα κλίμα αυθεντικότητας και αμεσότητας. Π.χ. ο κύριος Σταύρος θέλει να προσλάβει για την επιχείρησή του δύο άτομα τα οποία… ή η πόλη των Χανίων δεν έχει ποδηλατόδρομους για να μπορούν τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι να μετακινούνται με ασφάλεια…
  • Προσπαθούμε να τονίσουμε την σημαντικότητα αλλά και να αναδείξουμε την επιτακτική ανάγκη επίλυσης του προβλήματος. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πιο άμεση σχέση του προβλήματος με ζητήματα που αφορούν χρόνο και πηγές.
  • Χρησιμοποιούμε ζωντανή γλώσσα, τόσο στη διατύπωση του σεναρίου, όσο και του πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα.
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Μελέτη Περίπτωσης

Ο τρόπος με τον οποίο θα διατυπωθεί το πρόβλημα είναι κομβικό σημείο, το οποίο θα καθορίσει την αρχική προδιάθεση των μαθητών για έρευνα και προβληματισμό. Παρακάτω υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για ένα πρόβλημα. Συγκρίνετε και αξιολογήστε τις διατυπώσεις, σύμφωνα με την εμπειρία σας και τη φιλοσοφική σας τοποθέτηση. Το πρόβλημα απευθύνετε σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολειου.

Τελευταία ακούμε πολύ συχνά για τις μεταλλαγμένες τροφές. Το θέμα φαίνεται πως διχάζει τους επιστήμονες αλλά και τον κόσμο γενικά. Από τη μια οι υποστηρικτές των γενετικά τροποποιημένων τροφών, όπως τα ονομάζουν, λένε ότι οι νέες αυτές τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε τροφές πιο ανθεκτικές στις ασθένειες κι έτσι να πέσουν οι τιμές στα τρόφιμα και να μπορούν να τραφούν και οι φτωχές χώρες και από την άλλη οι πολέμιοι αυτών των προϊόντων υποστηρίζουν ότι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την υγεία των πολιτών και κατηγορούν όσους υποστηρίζουν τα τρόφιμα αυτό ότι το κάνουν απλά για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.

Εσείς ποιος πιστεύετε ότι έχει δίκιο;


Στη πόλη μας έχει ανοίξει ένα νέο σουπερμάρκετ το οποίο πουλά προϊόντα, τα οποία δείχνουν ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας σε πολύ χαμηλές τιμές. Η εφημερίδα είχε ένα άρθρο ενός συμπολίτη μας του κ. Βρανάκη, ο οποίος καλεί τους κατοίκους της πόλης να είναι προσεκτικοί σε αυτά τα προϊόντα γιατί είναι τροφές οι οποίες έχει τροποποιηθεί ο γενετικός τους κώδικας και είναι επικίνδυνα για την υγεία των πολιτών. Από την άλλη ο ιδιοκτήτης του σουπερμάρκετ ο κ. Μιχαλιτσάκης κατηγορεί τον κ. Βρανάκη ότι υποστηρίζει τα συμφέροντα των άλλων σουπερμάρκετ και ότι δε σκέφτεται καθόλου τις οικογένειες οι οποίες δε μπορούν να ξοδεύουν τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν βασικά αγαθά για την οικογένειά τους. Κάντε μια έρευνα και καταγράψετε τις δικές σας προτάσεις σχετικά με το πρόβλημα αυτό το οποίο αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα έντονα τα επόμενα χρόνια.