# Όνομα Θέση Τηλέφωνο Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Fax
1 Νικόλαος Δόβρος