Εισαγωγή

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι, μέσα από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, ελληνικής και διεθνούς, να προβληματιστούμε σχετικά με τις δυνατότητες παρέμβασης της σχολικής Αγωγής Υγείας, με σκοπό την ενδυνάμωση των μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν αυτόνομα και υπεύθυνα να παίρνουν αποφάσεις που αφορούν την προσωπική τους ζωή.


Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ειδικότερα

Θα ανατρέξουμε στις βιβλιογραφικές πηγές και τις εμπειρίες μας, για να θέσουμε ένα πλαίσιο προβληματισμού σε θέματα που αφορούν:

  • Το θεσμό της Αγωγής Υγείας στην ελληνική εκπαίδευση
  • Τους στόχους και τους θεματικούς άξονες που μπορεί να κινηθεί η Αγωγή Υγείας στο σχολείο
  • Την εκπαίδευση για ένα βιώσιμο μέλλον και πώς εντάσσεται η υγεία σε αυτό το πλαίσιο
  • Την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην Αγωγή Υγείας
  • Το σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας