Το Άδηλο Αναλυτικό Πρόγραμμα-Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού

Η συμμετοχή του μαθητή στην διδακτική επικοινωνία συνιστά από μόνη της μαθησιακή δραστηριότητα. Κάθε ενέργεια στο χώρο του σχολείου έχει την δική της σημασία. Δεν υπάρχει συμπεριφορά του δασκάλου ή του συμμαθητή που να είναι ουδέτερη νοηματικά. Κάθε λόγος, κάθε ενέργεια έχει τη δική του σημασία, και είναι μήνυμα στον απέναντι. Μέσα σε αυτό το «νοηματικό σύμπαν» κάθε μαθητής προσδιορίζει και επαναπροσδιορίζει το στίγμα των λόγων και των πράξεων του εαυτού του και των άλλων. Ο Bernfeld (Γκότοβος, 1999) είχε διακηρύξει ότι “το σχολείο ως θεσμός” ασκεί αγωγή. Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο η θέση της Αγωγής Υγείας στο σχολείο αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Σε ένα εποικοδομιστικό περιβάλλον μέσα στο οποία φαίνεται πως η Αγωγή Υγείας μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα ο ρόλος του εκπαιδευτικού αποκτά μια νέα διάσταση. Η οντολογία του εποικοδομισμού υιοθετεί για τον εκπαιδευτικό έναν ρόλο συντονιστή , καθοδηγητή, συμβούλου και συνερευνητή. Χρέος της πολιτείας είναι να παρέχει δυνατότητες επιμόρφωσης και ανατροφοδότησης στους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν προγράμματα Αγωγής Υγείας. Επιμόρφωση πάνω σε θέματα δυναμικής της ομάδος, αλλά και δυνατότητες συνεργασίας με φορείς που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην προαγωγή της υγείας. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι ο λόγος των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις πράξεις του. Δεν είναι εύκολο να καλλιεργήσει κανείς αξίες και να διαμορφώσει στάσεις αν δεν τις έχει ενστερνιστεί ο ίδιος. Γι’ αυτό η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού ασκεί καθοριστική επιρροή. Εκπροσωπεί το πλέγμα των αξίών και στάσεων που διακηρύττει.

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στοχασμός

Ένας/μία εκπαιδευτικός ο/η οποίος/α διακηρύττει την αξία της σωστής διατροφής ή τις καταστρεπτικές συνέπειες του καπνίσματος, ενώ την ίδια στιγμή στο διάλειμμα ή σε δημόσιο χώρο καπνίζει ή υιοθετεί επιβλαβείς διατροφικές συμπεριφορές, μπορεί να πείσει τους μαθητές; Ποιο το ερμηνευτικό πλαίσιο που μπορεί να υιοθετηθεί;