Δεξιότητες κριτικής σκέψης

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Δεξιότητες Κριτικής Σκέψης

I. Γνώσεις και δεξιότητες κριτικής σκέψης (μαθαίνω πώς να μαθαίνω – learning to know):

Α. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων όπου περιλαμβάνονται δεξιότητες…

  • Αναζήτησης πληροφοριών
  • Αναστοχασμού σχετικά με τις επιπτώσεις των επιλογών που υιοθετήθηκαν σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο
  • Προσδιορισμός εναλλακτικών επιλογών
  • Ανάλυση της επίδρασης των αξιών και των στάσεων που έχουν υιοθετηθεί

Β. Δεξιότητες κριτικής σκέψης όπου περιλαμβάνονται…

  • Ανάλυση των επιρροών από το περιβάλλον
  • Ανάλυση των στάσεων, αξιών, κοινωνικών νορμών και στερεοτύπων
  • Αναγνώριση σχετικών γνωστικών πληροφοριακών σχημάτων με το υπό επίλυση πρόβλημα