Θέματα Διδακτικού Σχεδιασμού

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Μεθοδολογικές συμβάσεις

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας υιοθετούνται μια σειρά μεθοδολογικών συμβάσεων, που αφορούν το διδακτικό σχεδιασμό.

  • Το διδακτικό περιεχόμενο θα πρέπει να συνδέεται με την δράση και τη διακλαδική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από εσωτερικές διασυνδέσεις των επιστημονικών κλάδων του αναλυτικού προγράμματος.
  • Επιχειρείται μια συγκειμενοποίηση των διδακτικών περιεχομένων με το πολιτισμικό υπόβαθρο της εποχής που ζούμε.
  • Αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες εμπειρίες και αντιλήψεις των μαθητών, οι οποίες αποτελούν μοχλό διερεύνησης εναλλακτικών προσεγγίσεων, συμπλήρωσης και επαναδόμησης των γνωστικών σχημάτων.
  • Στόχος της εφαρμογής είναι η χειραφέτηση των μαθητών και η νοητική τους ενδυνάμωση έτσι ώστε, μέσα από διαδικασίες αμφισβήτησης, κριτικής αξιολόγησης, ενσυναίσθησης και διαλεκτικής αντιπαράθεσης, να μπορέσουν από μόνοι τους να αναλάβουν το βάρος των αποφάσεων (σε θέματα υγείας) που τους αφορούν.