Σχολική Αγωγή Υγείας

Το σχολείο αποτελεί φυσικό χώρο μάθησης και διαπαιδαγώγησης. Ο μαθητής μέσα από την συμμετοχή του στην σχολική ζωή διαμορφώνει και αναδιαμορφώνει στάσεις, αξίες, συμπεριφορές (Markham W. & Aveyard P., 2003), κάτι που είναι γεγονός παραδεκτό πως δεν μπορεί να γίνει μέσα από την διδαχή και την καθ' έδρας διδασκαλία. Ο ενστερνισμός αξιών και η εγχάραξη θετικής στάσης ανάγεται στον συναισθηματικό τομέα και συντελείται μέσα από ανάλογα βιώματα και συναισθηματικές καταστάσεις, από πολύ μικρή ηλικία. Τι είναι καλό και τι κακό διαμορφώνεται από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης μέσα στην οικογένεια, ερμηνεύοντας τις αντιδράσεις των μεγάλων και τις προσδοκίες των γονιών του (πρωτογενής κοινωνικός φορέας). Έτσι με βάση αυτές τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες το παιδί διαμορφώνει αρχικά την συμπεριφορά του (πρωταρχική κοινωνική στερέωση) και αργότερα αξιώνει από τους άλλους να συμπεριφέρονται με ανάλογο τρόπο (δευτερογενής κοινωνική στερέωση).

Το σχολείο ως δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης, έχει τη δυνατότητα να επεξεργασθεί εκ νέου το σύνολο των ιδεολογιών και των αντιλήψεων του παιδιού και έτσι να τροποποιήσει ή να προσθέσει νέες αξίες (Πυργιωτάκης, 1999). Το σχολικό σύστημα βρίσκεται σε στενή συνάφεια με την διαδικασία της Αγωγής Υγείας και για τρεις επιπλέον λόγους (Modolo):

  1. Τα παιδιά βρίσκονται σε ηλικία διαμόρφωσης της προσωπικότητας που είναι κρίσιμη για την απόκτηση της κατάλληλης ισορροπίας για την υγεία. Η Αγωγή Υγείας μπορεί να βοηθήσει το παιδί (και τον έφηβο) να αποκτήσει αντίληψη και γνώση του εαυτού του και του σώματός του.
  2. Αυτή η ηλικία είναι κρίσιμη για την διαμόρφωση συμπεριφορών και συνηθειών που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία.
  3. Η σχολική ηλικία χαρακτηρίζεται από την εγκατάσταση μεθόδου μάθησης, που θα βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει προβλήματα που συνεπάγονται από την συμμετοχή του στην κοινωνική αλληλεπίδραση.
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στοχασμός
Η αποτελεσματικότητα της σχολικής Αγωγής Υγείας δεν είναι πάντα επιτεύξιμη. Ο καταιγισμός πληροφοριών και οι επιδράσεις από κάθε μορφής ΜΜΕ διαμορφώνει πιο εύκολα στάσεις και αντιλήψεις παρά το σχολείο. Η πρόκληση για τα σχολεία έγκειται στο να υιοθετήσουν μεθόδους και διδακτικές στρατηγικές, που θα τα επιτρέψουν να γίνουν ελκυστικά στους μαθητές.

Στο πλαίσιο αυτό το σχολείο καλείται να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. Ποιοι είναι οι πρωταρχικοί άξονες που εσείς θα θέτατε;