Κοινωνικές δεξιότητες

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Κοινωνικές δεξιότητες

III. Κοινωνικές δεξιότητες (μαθαίνουμε να ζούμε όλοι μαζί– learning to live together)

Α. Διαπροσωπικές, επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Λεκτική/μη λεκτική επικοινωνία
 • Ενεργητική ακρόαση
 • Εκφράζοντας συναισθήματα, δίνω και παίρνω ανατροφοδότηση

B. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης – άρνησης

 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Δεξιότητες άρνησης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αποφασιστικής στάσης

Γ. Ενσυναίσθηση

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης των άλλων

Δ. Συνεργατικότητα

 • Δεξιότητες σεβασμού της διαφορετικότητας του άλλου (απόψεις, πολιτισμός, κουλτούρα κλπ)
 • Αξιολόγηση της ατομικής συνεισφοράς στην ομαδική εργασία

Ε. Δεξιότητες Υποστήριξης

 • Δεξιότητες επιρροής και στήριξης ατομικών απόψεων και των επιλογών
 • Δεξιότητες δικτύωσης και κινητοποίησης