Ενδοπροσωπικές δεξιότητες

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Ενδοπροσωπικές δεξιότητες

II. Ενδοπροσωπικές δεξιότητες (μαθαίνω πώς να είμαι – learning to be)

Α. Δεξιότητες αύξησης εσωτερικού ελέγχου

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεκτίμησης
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτογνωσίας (δικαιώματα, επιρροές, αξίες, στάσεις, αδυναμίες, δυνατά σημεία του εαυτού κλπ.)
  • Δεξιότητες καθορισμού προσωπικών στόχων
  • Δεξιότητες αυτοαξιολόγησης, αυτορύθμισης

Β. Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων

  • Διαχείριση θυμού
  • Διαχείριση του άγχους και της θλίψης
  • Αντιμετωπίζοντας την απώλεια, την κακομεταχείριση, το τραύμα

Γ. Δεξιότητες διαχείρισης του στρες

  • Διαχείριση του χρόνου
  • Ανάπτυξη θετικής σκέψης
  • Τεχνικές χαλάρωσης