Επιχειρήματα Υπέρ

Από την άλλη μια άλλη μερίδα επιστημόνων από το χώρο της εκπαίδευσης διατείνεται ότι η απόρριψη των νέων τεχνολογιών ως εκπαιδευτική καινοτομία στερεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην δόμηση ενός νέου τρόπου σκέψης. Ο άνθρωπος σήμερα, ισχυρίζονται, κατακλύζεται κυριολεκτικά από πληροφορίες. Ο τρόπος με τον οποίo ο εκπαιδευτικός αρθρώνει τα δικά του προσωπικά οράματα, σχετικά με τις επιλογές της εκπαίδευσης στην σημερινή μετανεωτερική εποχή, η σχέση του με τα εργαλεία της νέας τεχνολογίας και οι προδιαθέσεις του απέναντι στον ρόλο που αυτά μπορούν να έχουν, θα καθορίσει και τον ρόλο του μέσα στην νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που ίσως δεν θα είχε ποτέ φανταστεί (Conlon, 2000). Εάν το σχολείο παραμείνει καθηλωμένο στην πρακτική του βιβλίου, του τετραδίου και του μολυβιού, πολύ γρήγορα θα βρεθεί αποκομμένο από την σύγχρονη παγκόσμια κοινωνική πραγματικότητα.

Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι σήμερα πιο εύκολη από ποτέ και ο τρόπος με τον οποίο αυτή διοχετεύεται είναι καθοριστικός. Οι μαθητές σήμερα βομβαρδίζονται καθημερινά από μηνύματα, τα οποία προσφέρονται με εντυπωσιακό τρόπο μέσα από πολύχρωμες, τεχνολογικές, πολυμεσικές εφαρμογές, με πρωταγωνιστές υπερπλανητικούς ήρωες, επενδυμένους με μεγαμπάιτ ήχων, τα οποία αλλοιώνουν τις ατομικές τους επιλογές προς όφελος του καταναλωτισμού και της παγκόσμιας οικονομίας (Conlon, 2000). Είναι δηλαδή βυθισμένοι σε μια “πολυμεσική καταιγίδα δεδομένων” και οι εμπειρίες τους προέρχονται ως επί το πλείστον από τέτοιες πολυμεσικές πηγές (Crawford, 1999). Οι τρόποι λήψης και αξιολόγησης των δεδομένων διαμορφώνουν, ως ένα βαθμό, τις αξίες και στάσεις και επηρεάζουν τον τρόπο οικοδόμησης της αυτοεικόνας τους.

Το σχολείο, από την άλλη, εάν εμμένει προσκολλημένο σε έναν άχρωμο, βαρετό, μονοδιάστατο κόσμο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτήν την πολυμεσική καταιγίδα με μεθόδους που δεν συναρπάζουν τους μαθητές, κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο και να χάσει την δυνατότητα που έχει στην διαμόρφωση χειραφετημένων πολιτών. Πολιτών με επαρκή κρίση και αυτοεκτίμηση, οι οποίοι θα είναι ικανοί να έχουν το έλεγχο του εαυτού τους. Εάν λοιπόν θέλουμε να ασκήσουμε επιρροή στην νέα γενιά θα πρέπει να εκσυγχρονιστούμε και να υιοθετήσουμε μερικές από τις πρακτικές που φαίνεται να αποδίδουν στον αστραφτερό κόσμο των πολυμέσων (Murphy & Bennet , 2004).

Εφαρμογές διερευνητικής μάθησης όπως τα webquests (http://www.eduportal.gr), εφαρμογές απεικόνισης νοητικών χαρτών (c-map, inspiration, kidspiration), ολοκληρωμένες διαδικτυακές προτάσεις επίλυσης προβλημάτων (wise project, scorm packages) αποτελούν παραδείγματα όπου οι νέες τεχνολογίες αποτελούν όχημα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης.

Ο μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει μια σειριακή διαδρομή, από την εξερεύνηση των πηγών μέχρι την εκπλήρωση επιμέρους διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων. Έχοντας τη δυνατότητα να περιδιαβεί και να εξιχνιάσει το πλήθος των πηγών με τη δική του προσωπική ματιά, αποκτά τον έλεγχο της μαθησιακής του πορείας και αναλαμβάνει την ευθύνη της περάτωσης καθώς και της αξιολόγησης των διδακτικών του επιλογών. Αποκτά έναν ενεργό ρόλο στην λήψη αποφάσεων, που έχει σχέση με την επιλογή των πόρων, τη σειρά που θα εξετασθούν και τη σχέση που θα διαμορφώσουν στο νοητικό του πλαίσιο. Επιτρέποντας στον μαθητή να επιλέξει εναλλακτικά μονοπάτια, μέσα από τις συνδέσεις και τους κόμβους μιας υπερμεσικής εφαρμογής, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να οδηγηθεί από τις πρότερες εμπειρίες του, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του (Hazzan, 2004). οργανώνει, αξιολογεί και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, παίζει σημαντικό ρόλο στην δόμηση της.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι εάν οι Τ.Π.Ε. θα πρέπει να ενταχθούν στην εκπαιδευτικοί διαδικασία αλλά το πώς θα ενταχθούν, κάτω από ποιές προϋποθέσεις και ποιές αλλαγές σε επίπεδο οικολογίας της τάξης, διδακτικών πρακτικών και εκπαιδευτικής πολιτικές θα πρέπει να συντελεστούν.

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Στοχασμός
Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις μαθησιακές δραστηριότητες αποτελεί ένα ικανό σημείο εκκίνησης για μια αποτελεσματική διδακτική παρέμβαση. Έχοντας υπόψη αυτή τη θεώρηση, θεωρείτε ότι οι πολυμεσικές εφαρμογές με τις εντυπωσιακές οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις, έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι σε απλές εφαρμογές με φτωχές γραφικές και ακουστικές δυνατότητες;