Επιχειρήματα Κατά

Ο αρχικός ενθουσιασμός που δημιουργήθηκε από τις θεωρήσεις του Skinner αρχικά και του Papert αργότερα έδωσε τη θέση του στον έντονο σκεπτικισμό. Αυτό που προσδοκούσε η κοινωνία ήταν ότι οι μαθητές θα μάθαιναν περισσότερα και πιο αποτελεσματικά μέσα από τη χρήση των Η/Υ και των νέων τεχνολογιών. Οι επιδόσεις στα τεστ γνωστικού ελέγχου θα βελτιώνονταν. Οι νέες τεχνολογίες θα έπαιζαν καταλυτικό ρόλο στην προετοιμασία των μαθητών για καλύτερη, αποδοτικότερη και πιο δημιουργική ένταξη στη νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της πολυπλοκότητας. Παρά τον αρχικό οπτιμισμό μια σειρά από ερευνητικές εργασίες δε φαίνεται να υποστηρίζουν τις αισιόδοξες προβλέψεις. Οι επιδόσεις στα test δεν έδειχναν βελτιωμένες επιδόσεις (Clark, 1983, 1994) ή η βελτίωση δεν δικαιολογούσε τον θόρυβο και τον ενθουσιασμό που είχε προηγηθεί.

Άλλες φωνές αρθρώνουν την αντίθεσή τους στην εισαγωγή μιας καινοτομίας, η οποία απαιτεί τεράστια κονδύλια για τον εξοπλισμό των σχολείων, στερώντας κατ’ ουσία τις σχολικές μονάδες με άλλες υποδομές, οι οποίες κατά τη γνώμη πολλών είναι πιο σημαντικές, απτές και κοινωνικά δίκαιες. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που προωθούνται μέσω των νέων τεχνολογιών, όσο ελκυστικές κι αν δείχνουν δεν είναι παρά απλές αναπαραστάσεις της εμπειρίας, χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες εκμετάλλευσης των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών του ανθρώπινου νου. Ακόμα-ακόμα, υπάρχουν φωνές που δυσανασχετούν, τονίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος εξασθένισης δεξιοτήτων που αναπτύσσονται με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας της μάθησης, όπως π.χ. η δεξιότητα υπολογισμού μαθηματικών πράξεων ή οδηγούν τους μαθητές στην απομόνωση και του στερούν τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους άλλους και να συν-οικοδομήσει το άμεσο κοινωνικό του γίγνεσθαι.

Ο τρόπος με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες ενσωματώθηκαν στην τάξη, δεν επέφερε καμία αλλαγή στην οικολογία της τάξης, μιμούταν απλά το παραδοσιακό διδακτικό-μαθησιακό πλαίσιο εισάγοντας απλά κάποιες τεχνολογικές πρακτικές, οι οποίες απλά παραπλανούσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς με τις εντυπωσιακές τους παρουσιάσεις και τα εκπληκτικές μεθόδους αναπαράστασης της εμπειρίας. Το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο αρχικά, η εκπαιδευτική τηλεόραση αλλά και η πλειονότητα των υπερμεσικών εφαρμογών λίγα είχαν να προσφέρουν στην ανάπτυξη των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών του ανθρώπινου νου και πολύ λίγο συνεισέφεραν στην δημιουργία πολιτών ικανών να ενταχθούν στη μεταβιομηχανική εποχή της πολυπλοκότητας.

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Μελέτη Περίπτωσης
Επισκευθείτε έναν ιστοχώρο στον οποίο υπάρχουν διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Προσπαθείστε να σκεφτείτε τα μειονεκτήματα της χρήσης μιας τέτοιας εφαρμογής. Καταγράψτε τα πλεονεκτήματα επίσης και συγκρίνεται τις απόψεις σας με τις βιβλιογραφικές αναφορές της επόμενης ενότητας.
Εάν θέλετε επισκευθείτε την ιστοσελίδα http://www.learningplanet.com/act/mayhem/mayhem.asp?add και δουλέψτε τη δραστηριότητα (είναι μια αγγλόφωνη εφαρμογή)